n september 2020 is Klimaatverbond Nederland in opdracht van het IPO samen met de drie noordelijke provincies, Groningen, Fryslân en Drenthe, gestart met het Wegbereidersprogramma. De centrale vraag in dit programma was:
  • Op welke wijze kan CO2-beprijzing binnen de GWW-sector een bijdrage leveren aan de klimaatambities van deze provincies?
Het programma had twee hoofddoelstellingen:
  • Het ontwikkelen van opschaalbare ervaringskennis in het toepassen van CO2-beprijzing in GWW-projecten;
  • Het onderzoeken van de werking van CO2-beprijzing als middel voor integrale sturing op CO2-emissiereductie, binnen ontwerp, inkoop en aanbesteding van (GWW-)projecten.
Aan de hand van casuïstiek, waarin de mogelijke toepassingen voor CO2-beprijzing werden onderzocht, zijn de provincies onder begeleiding van Tauw, Witteveen+Bos en KplusV aan de slag gegaan. Op 27 januari deden de deelnemers tijdens een webinar verslag van hun ervaringen tot op dat moment. Meer hierover kunt u lezen in de tussenrapportage van Klimaatverbond: Wegbereiders CO2-beprijzing en een integraal werkende overheid – over structuren, rollen en urgentie.

Inmiddels is ook het werken aan de casuïstiek afgerond, de opgedane inzichten en resultaten delen we graag met u tijdens een webinar.

Datum en tijd: dinsdag 18 mei van 13:00-15:00 uur (in MS Teams)
Aanmelden: via deze link.

Aan het webinar zijn geen kosten verbonden.