Projecten

Samen werken aan oplossingen voor energie en armoede

Om tot een inclusieve energietransitie te komen, moeten we ook de kwestie van energie en armoede aanpakken. Dit is een groeiend probleem dat steeds meer mensen in Nederland treft. Steeds…

Kleurrijke energieambassadeurs

Om een diverse groep burgers te bereiken, te informeren en te voorzien van handelingsperspectieven, wordt samen met onze partners – onder andere Bureau Wijland, het Netwerk Kleurrijk Groen en de…

Onderzoek naar een inclusieve energietransitie met KIS

De opkomst van mensen met een migratieachtergrond bij veel klimaat gerelateerde bijeenkomsten blijkt laag en ze blijken moeilijk bereikbaar voor gemeenten en natuur- en milieuorganisaties. Daar komt nog bij dat…

Week van Lokaal Klimaatbeleid

Elk jaar organiseren wij het online evenement Week van Lokaal Klimaatbeleid. In verschillende themasessies stellen we vanuit onze rol als wegbereider een week lang urgente klimaatvraagstukken centraal. Onze experts en samenwerkingspartners…

Onderzoek energietransitie inclusief

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan een inclusieve energietransitie. Voor Klimaatverbond Nederland is het – ook in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (o.a. doel 10 en 17) -…

Kleurrijk Groen en Duurzaam Arnhem

Klimaatverbond Nederland is een samenwerking aangegaan met Bureau Wijland, waarbij in opdracht van de gemeente Arnhem wordt nagegaan hoe natuur en duurzaamheid toegankelijker kunnen worden gemaakt voor diverse culturele gemeenschappen….