Publicaties

Energie en armoede – Het belang van het borgen van de stem van mensen in armoede

Energie en armoede – Het belang van het borgen van de stem van mensen in armoede

Energiearmoede is in 2022 en 2023 een belangrijk en urgent thema geworden dat op veel plaatsen hoog op de prioriteitenlijsten staat. Dit geldt voor maatschappelijke organisaties en voor overheden. Maar…

Naar een inclusieve energietransitie

Naar een inclusieve energietransitie

De energietransitie vraagt om beleid dat direct en indirect bij mensen achter de voordeur belandt en het vraagt om investeringen en ander gedrag van mensen. Dat kan niet succesvol zijn…

Inclusieve participatie: de betrokkenheid van migrantengroepen bij de energietransitie

Inclusieve participatie: de betrokkenheid van migrantengroepen bij de energietransitie

Het bewustzijn en handelen op het gebied van duurzaamheid lijkt iets dat vooral leeft bij een bepaald deel van de samenleving. Hoe zit het bijvoorbeeld met mensen met een (niet-westerse)…