Klimaatverbond Nederland

Samenwerken aan vraagstukken voor lokaal klimaatbeleid

Wij zijn een vereniging:

Onze focus ligt op mitigatie & adaptatie

Verdere klimaatverandering voorkomen door uitstoot van broeikasgassen te verminderen (mitigatie) versus het aanpassen aan de klimaatverandering die niet meer te voorkomen is (adaptatie).

De thema’s waar wij aan werken:

Hitteadaptatie

Klimaatadaptatie - Klimaatverbond Nederland

Koeltebehoefte

CO2-beprijzing

Zelflevering

Biodiversiteit

Water

Klimaatfonds

Energiebesparing

Europese samenwerkingen

Inclusieve energietransitie

Energiediensten-organisatie

Energiebesparing

Onze aanpak in zes kernbegrippen

Onderzoek

En ontwikkeling om systeemverandering voor het klimaat aan te jagen

Breed netwerk

Van overheidsmedewerkers tot ervaringsdeskundigen. Ons netwerk is uitgebreid

Verbinden

Partners actief met elkaar verbinden zodat samenwerkingen ontstaan

Brugfunctie vervullen

Voor een soepele samenwerking tussen organisaties, afdelingen en de verschillende lagen binnen organisaties 

Kennisdelen

We werken open source. Al onze kennis dragen we breed uit via webinars, kennisgroepen, publicaties en meer 

Agenderen

Van belangrijke onderwerpen die onvoldoende op de radar staan in de samenleving en bij overheden

En meer:

(Ver)bondgenoten over Klimaatverbond

Alexander Heusschen, beleidsadviseur bij provincie Utrecht, over hoe de provincie met een CO2-prijs van
€ 875,- de nieuwe standaard zette

‘Klimaatverbond bleek voor ons een gelijkwaardige partner. We konden vrij praten over nieuwe ideeën. Wel op het scherpst van de snede, maar zonder de meter die op de achtergrond loopt.’

'Wij jagen systeemverandering aan'

'Vastlopende systemen vragen om een nieuw systeem. Als Klimaatverbond zetten wij ons in voor deze verandering, in nauwe samenwerking met decentrale overheden en organisaties.'

Wil je meer weten of samenwerken? Neem vrijblijvend contact op.

Petra Lettink
Directeur Klimaatverbond Nederland

Steun ons werk voor lokaal klimaatbeleid

Voor de publieke zaak

Wij zijn een vereniging en werken daarom voor de publieke zaak, zonder winstoogmerk.

Ons werk financieren we via subsidies, opdrachten en ledengelden.

Steun ons, word lid

Ook jij kan als (overheids)organisatie het werk van Klimaatverbond Nederland supporten. Vind jij het belangrijke om lokaal klimaatbeleid aan te jagen? Meld je aan als lid!

Voordelen lidmaatschap

Steun ons werk voor lokaal klimaatbeleid

Voor de publieke zaak

Wij zijn een vereniging en werken daarom voor de publieke zaak, zonder winstoogmerk.

Ons werk financieren we via subsidies, opdrachten en ledengelden.

Steun ons, word lid

Ook jij kan als (overheids)organisatie het werk van Klimaatverbond Nederland supporten.

Vind jij het belangrijke om lokaal klimaatbeleid aan te jagen? Meld je aan als lid!

Voordelen lidmaatschap

We werken samen met medewerkers van:

Uitgelichte projecten

European Climate Pact

Klimaatverbond landelijk coördinator van European Climate Pact

Klimaatverbond Nederland is landelijk coördinator van het European Climate Pact. Lees meer over hoe we deze rol invullen.

AT LAST

Europees project AT LAST van start

Ruim een jaar geleden diende Klimaatverbond Nederland met een vijftal andere Europese organisaties een aanvraag in voor ‘AT LAST’, een Europese samenwerking (LIFE) met betrekking tot verduurzaming en versnelling. Inmiddels zijn we van start gegaan. Lees meer over dit project.

Community of Practice hitte - Jonny Gios Unsplash

Community of Practice Hitte (kennisgroep)

Sinds 2022 bestaat deze landelijke kennisgroep voor gemeenten en provincies. In Nederland doen zich namelijk steeds vaker hitteperiodes voor die leiden tot gezondheidsrisico's en oversterfte. Maar Nederland kent geen landelijke probleemeigenaar voor hitteadaptatie. Via de kennisgroep wisselen leden strategieën, kennis en ervaring uit en toegang tot nieuw onderzoek Lees meer over dit project.

Nieuws

DeCarb-Pro

Klimaatverbond leadpartner van DeCarb-Pro: Europees project over CO2-beprijzing

10 december 2023

Het project draait om het verminderen van de CO2-uitstoot van lokale overheden door CO2-beprijzing toe te passen in aanbestedingen. Lees verder >>

Zonnepanelen voor zelflevering

Nieuw energiecontract voor je gemeente? Kies voor meer controle met zelflevering

7 december 2023

Energieleveranciers rekenen steeds hogere opslagtarieven. Als gemeente heb je een alternatief voor meer controle over je energiekosten: zelflevering. Lees verder >>

Scenario's van het klimaat voor 2100

Wat betekenen de klimaatscenario's voor de beleidsterreinen van gemeenten?

7 december 2023

In dit artikel schijnt Jan Engels van Klimaatverbond zijn licht op de klimaatscenario´s en wat dit betekent voor de beleidsterreinen. Wat valt hem op? Lees verder >>

Nieuws