In het afgelopen jaar heeft ons consortium veel werk verzet op het gebied van de maatschappelijke energiedienstenbedrijven (M-ESCo's) en hebben we webinars georganiseerd over de basis, de betrokkenheid van bewoners(initiatieven) en de rol van energiecoöperaties. Robert Boom van SVn liet ons op 17 februari ook het financiële plaatje zien. Hier komt alles samen; wat kan er en wat kan er niet, welke belemmeringen zijn er en hoe zit het met de risico's?

Klimaatverbond Nederland en M-ESCo's

Met een 20-tal gemeenten onderzoeken we hoe we maatschappelijke ESCo’s kunnen opzetten. ESCo’s, of te wel energy service companies, ontzorgen financieel en technisch de verduurzaming van gebouwen. Robert Boom nam ons op 17 februari mee in de wereld van financiering en betaalbaarheid. Voor de verbetering en verduurzaming van huizen hebben gemeenten al een groot scala aan mogelijkheden beschikbaar. Het gaat om leningen of subsidies voor woningverbetering en verduurzaming. Toch blijkt dit niet voldoende te zijn om echt iedereen de mogelijkheid te geven mee te doen aan de energietransitie. Hoe kan de M-ESCo daar een oplossing voor bieden? Als het om investeringen en geld gaat komt alles samen: eigenaarschap, risico's en zeggenschap, maar ook de haalbaarheid, betaalbaarheid en rechtvaardigheid van de energietransitie. Hoe krijgen we het in de wijken nu zo georganiseerd dat iedereen mee wil en kan doen?

Serie webinars over M-ESCo’s

Dit webinar is de (voorlopig) laatste uit een serie webinars die we organiseren vanuit het MESCo-programma. Eerder organiseerden we al webinars over:

  • De basis van een ESCo. Wat is een ESCo, hoe werkt het en wat zijn de mogelijkheden? Nico Janssen van Balance nam deze sessie voor zijn rekening. Het schriftelijke verslag en de opname van het webinar zijn hier terug te vinden;
  • Bewonersparticipatie in wijkprocessen en hoe deze zich (kunnen) verhouden tot een M-ESCo. Dit webinar werd verzorgd door Kristel Jeuring van LSA bewoners. Het schriftelijke verslag en de opname van het webinar zijn hier terug te vinden; en
  • De rol van energiecoöperaties in wijkprocessen en hun mogelijke rol in een M-ESCo. Deze bijeenkomst werd verzorgd door Kirsten Notten en Gerwin Verschuur van Buurtwarmte. Het schriftelijke verslag en de opname van het webinar zijn hier terug te vinden.

Webinar gemist?

Naar aanleiding van het webinar is er een verslag gemaakt, dat u hier terug kunt vinden. De PowerPointpresentatie van Robert Boom kunt u hier vinden. Daarnaast is het webinar terug te kijken. Klik daarvoor op de onderstaande video of ga naar ons YouTube-kanaal.