Publicaties

De ‘oude’ WLO scenario’s en rekenbasis voor NL CO<sub>2</sub> beprijzing

De ‘oude’ WLO scenario’s en rekenbasis voor NL CO2 beprijzing

The scenario study Welfare, Prosperity and the Human Environment (WLO1) forecasts longterm developments on four topics, climate being one of them. The study’s climate scenarios have been constructed taking into…

IMPLEMENTING SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT

IMPLEMENTING SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT

IMPLEMENTING SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT De dissertatie van Jolien Grandia (2015) biedt inzicht in belangrijke stimulansen voor maatschappelijk verantwoord inkopen. De studie gaat diep in op de positie van inkopers, hun omgeving en…