Publicaties

EINDRAPPORTAGE EXPERTNETWERK CO<sub>2</sub>-SCHADUWPRIJZEN

EINDRAPPORTAGE EXPERTNETWERK CO2-SCHADUWPRIJZEN

Het overzicht van de belangrijkste bevindingen van het expertnetwerk, geleid door Navigant (voorheen Ecofys), dat interne CO2-beprijzing onderzocht in 2018 en daarmee de kaders aan geeft waarmee de experimenten bij o.a….

SAFE CLIMATE POLICY IS AFFORDABLE – 12 REASONS

SAFE CLIMATE POLICY IS AFFORDABLE – 12 REASONS

Jeroen van den Bergh, professor in Barcelona, schrijft regelmatig diepgaande wetenschappelijke artikelen over CO2-beprijzing. Focus daarbij is op de maatschappelijke kosten van de CO2-prijs, met een kritische analyse van bestaande…

Onderliggend rapport 2019: GWW-sector

Onderliggend rapport 2019: GWW-sector

In het kader van het programma interne CO2-beprijzing is in 2019 een aantal experimenten en analyses uitgevoerd, op verschillende thema’s en focusgebieden. Hier kunt u het rapport van Witteveen+Bos en…

IPCC rapport 1.5 graden doelstelling

IPCC rapport 1.5 graden doelstelling

The IPCC says we need a carbon price of $135 to $5,500 per ton of CO2 by 2030. Right now, the global average carbon price is $2. Dit is een…

Advies Taskforce CO<sub>2</sub>-schaduwbeprijzing

Advies Taskforce CO2-schaduwbeprijzing

In 2018 zijn een expertgroep én taskforce met interne CO2-beprijzing aan het werk gegaan. Dit ter voorbereiding van de programmering van de eerste stevige experimenten op het gebied van interne…

Negatieve discontovoet?

Negatieve discontovoet?

De discontovoet heeft grote invloed op de CO2-prijs. Als we het begrip ‘voorkomen is beter dan genezen’ vertalen naar economische theorie en de discontovoet, dan zou een negatieve discontovoet geen…

How expensive should CO<sub>2</sub> be? Fuel for the debate on optimal climate policy

How expensive should CO2 be? Fuel for the debate on optimal climate policy

Steven Poelhekke (Vrije Universiteit) schreef deze studie naar CO2-beprijzing voor de Nederlandse Bank. Het omvat een gedegen overzicht van methodieken voor het bepalen van de juiste CO2-prijs. Most people are…

SAFE CLIMATE POLICY IS AFFORDABLE – 12 REASONS

SAFE CLIMATE POLICY IS AFFORDABLE – 12 REASONS

Jeroen van den Bergh, professor in Barcelona, schrijft regelmatig diepgaande wetenschappelijke artikelen over CO2-beprijzing. Focus daarbij is op de maatschappelijke kosten van de CO2-prijs, met een kritische analyse van bestaande…

A Lower bound to the social costs of CO<sub>2</sub> emissions

A Lower bound to the social costs of CO2 emissions

Van den Bergh en Botzen analyseren de literatuur over maatschappelijke kosten van klimaatverandering en komen tot een analyse van de laagste CO2-prijs op basis van logische uitgangspunten en beschrijven de…