Publicaties

Zorg dat jouw gemeente klaar is voor extreme hitte met deze tabletop-oefening

Zorg dat jouw gemeente klaar is voor extreme hitte met deze tabletop-oefening

Klimaatverandering maakt dat hittegolven heftiger en frequenter worden. Denk aan de 40 graden in Nederland in 2019 en de extreme hitte in Frankrijk en het VK waardoor een Code Rood…

Een eerste verkenning naar rechtvaardigheid in gemeentelijk klimaatadaptatiebeleid

Een eerste verkenning naar rechtvaardigheid in gemeentelijk klimaatadaptatiebeleid

In hoeverre besteden gemeenten aandacht aan beleid voor rechtvaardige klimaatadaptatie? Een steeds relevanter onderwerp waar we via een enquête onder gemeenten meer inzicht in hebben verkregen, te lezen in onze…

Dit leert de extreme hitte in Frankrijk ons: Code Rood en het nationaal hitteactieplan

Dit leert de extreme hitte in Frankrijk ons: Code Rood en het nationaal hitteactieplan

Frankrijk riep in augustus Code Rood uit voor extreme hitte in maar liefst 19 departementen. Het land heeft geleerd van de extreme hittegolf in 2003, waarbij 15.000 mensen de dood…

De lessen van Portland

De lessen van Portland

Drie dagen lang enorme hitte met een ongekend record van 46,5 °C. Het overkwam de Amerikaanse stad Portland in juni 2021. De hittegolf werd veel extremer dan ooit eerder ervaren…

Hittestress en koeltevraag – inregelen op het nieuwe klimaat

Hittestress en koeltevraag – inregelen op het nieuwe klimaat

Ten tijde van het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (1989) heette klimaatverandering in beleidstaal en in de volksmond ‘het broeikaseffect’. De motor achter de verandering van het klimaat was de stijgende temperatuur…

Hittestress aanpakken in en door de wijk

Hittestress aanpakken in en door de wijk

Onze Wijksafari Hitte is een goede en laagdrempelige manier voor medewerkers van gemeenten om samen met wijkbewoners op zoek te gaan naar plekken die tijdens hete lentes en zomers onaangenaam…

Gemeenten steeds concreter aan de slag met hittestress

Gemeenten steeds concreter aan de slag met hittestress

Hitte is een steeds groter probleem in Nederland. Door de toename van (extreem) hete dagen zijn onze zomers voelbaar warmer, een trend die zich als gevolg van klimaatverandering voorlopig zal...

Koelte in de zomer: een blinde vlek in ons klimaatbeleid

Koelte in de zomer: een blinde vlek in ons klimaatbeleid

De toenemende koeltebehoefte blijkt bij veel gemeenten niet in beeld te zijn. Ook de energievraag die met deze koeltebehoefte samenhangt, wordt bijna nergens meegenomen in het beleid. Dit blijkt uit…

Een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte – De hittebestendige stad

Een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte – De hittebestendige stad

Het wordt heter, het klimaat verandert. ‘Dat maakt het leven in de stad steeds vaker onaangenaam en heeft gevolgen voor vele aspecten van ons leven’, zegt Jeroen Kluck, lector Water…