Projecten

Klimaatverbond leadpartner van DeCarb-Pro: Europees project over CO2-beprijzing

Klimaatverbond Nederland werkt samen met elf andere Europese gemeentes en organisaties in het Europese project DeCarb-Pro. Het project draait om het verminderen van de CO2-uitstoot van lokale overheden door CO2-beprijzing…

Klimaatverbond landelijk coördinator van European Climate Pact

Klimaatverbond Nederland is landelijk coördinator van het European Climate Pact. Lees op deze pagina alles over wat dit Europese samenwerkingsverband inhoudt.  Wat is het European Climate Pact Het European Climate…

Europees project AT LAST van start

Alweer ruim een jaar geleden diende Klimaatverbond Nederland met een vijftal andere Europese organisaties een aanvraag in voor ‘AT LAST’, een Europese samenwerking (LIFE) met betrekking tot verduurzaming en versnelling…

Week van Lokaal Klimaatbeleid

Elk jaar organiseren wij het online evenement Week van Lokaal Klimaatbeleid. In verschillende themasessies stellen we vanuit onze rol als wegbereider een week lang urgente klimaatvraagstukken centraal. Onze experts en samenwerkingspartners…

Kinderklimaattop

Op 15 april organiseert Klimaatverbond Nederland de Kinderklimaattop in gemeente Velsen. Dit jaarlijks terugkerend evenement heeft dit jaar als doel een heus Kinderklimaatakkoord op te stellen. En daar is natuurlijk de hulp van zoveel mogelijk kinderen in Nederland voor nodig! Wethouder Sebastian Dinjens en Klimaatverbond-directeur Petra Lettink roepen daarom alle kinderen van groep 7 en 8 op om mee te doen en hun school aan te melden!

European City Facility (EUCF)

Gemeenten en lokale overheden spelen een sleutelrol in een duurzame Europese energietransitie. Ze hebben een enorm potentieel om uitgebreide investeringsprogramma’s voor duurzame energie op te zetten (d.w.z. investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie). Ze spelen ook een sleutelrol bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles.

Duurzame Ontwikkelings-doelen (SDG)

In samenwerking met Climate Alliance en 20 andere partners uit 11 landen, brengt Klimaatverbond Nederland de duurzame ontwikkelingsdoelen onder de aandacht bij haar leden en het publiek. De boodschap “lokale oplossingen voor wereldwijde uitdagingen” staat centraal. Met lokale overheden vertalen we de doelen naar lokale plannen.

Groene Voetstappen

Klimaatverbond Groene Voetstappen Week is een landelijke bewustwordings-actie waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan meedoen. Gedurende één schoolweek komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het openbaar vervoer naar school. Tijdens de actieweek besteden de leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid.