Publicaties

A Lower bound to the social costs of CO<sub>2</sub> emissions

A Lower bound to the social costs of CO2 emissions

Van den Bergh en Botzen analyseren de literatuur over maatschappelijke kosten van klimaatverandering en komen tot een analyse van de laagste CO2-prijs op basis van logische uitgangspunten en beschrijven de…

Gedrag van bewoners heeft grote invloed op de binnentemperatuur

Gedrag van bewoners heeft grote invloed op de binnentemperatuur

In augustus 2019 hebben onderzoekers van Urban Technology, Hogeschool van Amsterdam (HvA) temperatuurmetingen gedaan in verschillende type woningen. Het onderzoeksrapport ‘ Woning hitteproef 2019’ dat naar aanleiding van het onderzoek…

De ‘oude’ WLO scenario’s en rekenbasis voor NL CO<sub>2</sub> beprijzing

De ‘oude’ WLO scenario’s en rekenbasis voor NL CO2 beprijzing

The scenario study Welfare, Prosperity and the Human Environment (WLO1) forecasts longterm developments on four topics, climate being one of them. The study’s climate scenarios have been constructed taking into…

IMPLEMENTING SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT

IMPLEMENTING SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT

IMPLEMENTING SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT De dissertatie van Jolien Grandia (2015) biedt inzicht in belangrijke stimulansen voor maatschappelijk verantwoord inkopen. De studie gaat diep in op de positie van inkopers, hun omgeving en…

ESCo: businesscase gemeente Nijkerk

ESCo: businesscase gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk heeft Janssen & Johann gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ESCo (Energy Service Company) voor verduurzaming van (grondgebonden) eigen woningbezit, oftewel particuliere woningen in…

ESCo: haalbaarheidsstudie gemeente Nijkerk

ESCo: haalbaarheidsstudie gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk heeft Janssen & Johann gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ESCo (Energy Service Company) voor verduurzaming van (grondgebonden) eigen woningbezit, oftewel particuliere woningen in…

ESCo-verkenning Gelders Energieakkoord

ESCo-verkenning Gelders Energieakkoord

In 2016 heeft het Gelders Energieakkoord een verkenning uitgevoerd, om de mogelijkheden voor de ESCo in Gelderland in beeld te brengen. Deze verkenning naar de ESCo is breed opgevat en…