Publicaties

Onderliggend rapport 2019: tool doelgroepenvervoer

Onderliggend rapport 2019: tool doelgroepenvervoer

In het kader van het programma interne CO2-beprijzing is in 2019 een aantal experimenten en analyses uitgevoerd, op verschillende thema’s en focusgebieden. Hiernaast kunt u het rapport van CE Delft, CO2-kostentool – Tool voor bepaling jaarlijkse CO2-kosten van doelgroepenvervoer, downloaden.

Onderliggend rapport 2019: gebiedsontwikkeling

Onderliggend rapport 2019: gebiedsontwikkeling

In het kader van het programma interne CO2-beprijzing is in 2019 een aantal experimenten en analyses uitgevoerd, op verschillende thema’s en focusgebieden. Hiernaast kunt u het rapport van NIBE, Interne CO2-beprijzing als instrument in gebiedsontwikkeling, downloaden.

Onderliggend rapport 2019: borging van klimaatbeleid in de provinciale organisatie

Onderliggend rapport 2019: borging van klimaatbeleid in de provinciale organisatie

In het kader van het programma interne CO2-beprijzing is in 2019 een aantal experimenten en analyses uitgevoerd, op verschillende thema’s en focusgebieden. Hiernaast kunt u het rapport van Klimaatverbond Nederland, Borging van klimaatbeleid in de provinciale organisatie – Een systemische verkenning, downloaden.

Verslag: Webinar Rekenen met de Toekomst voor publieke en semipublieke organisaties

Verslag: Webinar Rekenen met de Toekomst voor publieke en semipublieke organisaties

Op 7 oktober 2020 organiseerden MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Alliander een webinar over CO2-beprijzing in de publieke en semipublieke sector, getiteld Rekenen met de toekomst – De opmaat naar…

Effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2019

Effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2019

Bij de impuls is ook geëxperimenteerd met mogelijkheden om bij aanbestedingen te werken met ‘interne CO2-beprijzing’. Dit betekent dat de klimaatimpact wordt uitgedrukt in geld. Dit fictieve bedrag wordt bij…

A LOWER BOUND TO THE SOCIAL COST OF CO2 EMISSIONS

A LOWER BOUND TO THE SOCIAL COST OF CO2 EMISSIONS

Van den Bergh en Botzen analyseren de literatuur over maatschappelijke kosten van klimaatverandering en komen tot een analyse van de laagste CO2-prijs op basis van logische uitgangspunten en beschrijven de…

EINDRAPPORTAGE EXPERTNETWERK CO2-SCHADUWPRIJZEN

EINDRAPPORTAGE EXPERTNETWERK CO2-SCHADUWPRIJZEN

Het overzicht van de belangrijkste bevindingen van het expertnetwerk, geleid door Navigant (voorheen Ecofys), dat interne CO2-beprijzing onderzocht in 2018 en daarmee de kaders aan geeft waarmee de experimenten bij o.a….

SAFE CLIMATE POLICY IS AFFORDABLE – 12 REASONS

SAFE CLIMATE POLICY IS AFFORDABLE – 12 REASONS

Jeroen van den Bergh, professor in Barcelona, schrijft regelmatig diepgaande wetenschappelijke artikelen over CO2-beprijzing. Focus daarbij is op de maatschappelijke kosten van de CO2-prijs, met een kritische analyse van bestaande…

Onderliggend rapport 2019: GWW-sector

Onderliggend rapport 2019: GWW-sector

In het kader van het programma interne CO2-beprijzing is in 2019 een aantal experimenten en analyses uitgevoerd, op verschillende thema’s en focusgebieden. Hier kunt u het rapport van Witteveen+Bos en…