Publicaties

IPCC rapport 1.5 graden doelstelling

IPCC rapport 1.5 graden doelstelling

The IPCC says we need a carbon price of $135 to $5,500 per ton of CO2 by 2030. Right now, the global average carbon price is $2. Dit is een…

Advies Taskforce CO2-schaduwbeprijzing

Advies Taskforce CO2-schaduwbeprijzing

In 2018 zijn een expertgroep én taskforce met interne CO2-beprijzing aan het werk gegaan. Dit ter voorbereiding van de programmering van de eerste stevige experimenten op het gebied van interne…

Negatieve discontovoet?

Negatieve discontovoet?

De discontovoet heeft grote invloed op de CO2-prijs. Als we het begrip ‘voorkomen is beter dan genezen’ vertalen naar economische theorie en de discontovoet, dan zou een negatieve discontovoet geen…

How expensive should CO2 be? Fuel for the debate on optimal climate policy

How expensive should CO2 be? Fuel for the debate on optimal climate policy

Steven Poelhekke (Vrije Universiteit) schreef deze studie naar CO2-beprijzing voor de Nederlandse Bank. Het omvat een gedegen overzicht van methodieken voor het bepalen van de juiste CO2-prijs. Most people are…

SAFE CLIMATE POLICY IS AFFORDABLE – 12 REASONS

SAFE CLIMATE POLICY IS AFFORDABLE – 12 REASONS

Jeroen van den Bergh, professor in Barcelona, schrijft regelmatig diepgaande wetenschappelijke artikelen over CO2-beprijzing. Focus daarbij is op de maatschappelijke kosten van de CO2-prijs, met een kritische analyse van bestaande…

A Lower bound to the social costs of CO2 emissions

A Lower bound to the social costs of CO2 emissions

Van den Bergh en Botzen analyseren de literatuur over maatschappelijke kosten van klimaatverandering en komen tot een analyse van de laagste CO2-prijs op basis van logische uitgangspunten en beschrijven de…

De ‘oude’ WLO scenario’s en rekenbasis voor NL CO2 beprijzing

De ‘oude’ WLO scenario’s en rekenbasis voor NL CO2 beprijzing

The scenario study Welfare, Prosperity and the Human Environment (WLO1) forecasts longterm developments on four topics, climate being one of them. The study’s climate scenarios have been constructed taking into…

IMPLEMENTING SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT

IMPLEMENTING SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT

IMPLEMENTING SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT De dissertatie van Jolien Grandia (2015) biedt inzicht in belangrijke stimulansen voor maatschappelijk verantwoord inkopen. De studie gaat diep in op de positie van inkopers, hun omgeving en…